اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

اخبار

 

📸 انتصاب دکتر قادری به عنوان عضو شورای مرکزی ستاد خادمان ملت دکتر قالیباف

📸 انتصاب دکتر قادری به عنوان عضو شورای مرکزی ستاد خادمان ملت دکتر قالیباف #قالیباف #انتخابات #دولت_چهاردهم #انتخابات_ریاست_جمهوری 🔰https://takl.ink/drjghaderi ✳️ دکتر جعفر قادریکانال نماینده مردم

ادامه مطلب »

✴️ نشست انتخاباتی حامیان دکتر قالیباف به دعوت دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان

            ✴️ نشست انتخاباتی حامیان دکتر قالیباف به دعوت دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان #قالیباف#انتخابات#دولت_چهاردهم#انتخابات_ریاست_جمهوری 🔰https://takl.ink/drjghaderi ✳️

ادامه مطلب »