اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

طرح ها

تعداد طرح و لوایح ” آقای جعفر قادری”

۱۴۰۰/۰۸/۰۷ طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء

 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها

 ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ طرح الحاق ماده ( ۸۴ مکرر) به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ طرح استفساریه تبصره ( ۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ استفساریه ماده ( ۴۸ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

 ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس

 ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ طرح الحاق دو جزء به تبصره ( ۲) بند (چ) ماده ( ۳۸ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ طرح اصلاح بند « ب» ماده ( ۱) قانون برگزاری مناقصات

 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ طرح اصلاح تبصره ( ۱) ماده ( ۱۶۳ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور

 ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶) قانون حمایت از حقوق معلولان

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ طرح الحاق یک تبصره به «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۰»

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ طرح نظام مالی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ استفساریه بند « ط» تبصره ( ۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ طرح اصلاح ماده ( ۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ استفساریه جزء ( ۱ ) بند« و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (در مورد بیمه خادمان مساجد)

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ طرح استفساریه جزء ( ۱۳ ) بند« ی» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ طرح اصلاح ماده ( ۱۸۲ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ طرح استفساریه ماده ( ۲۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ طرح الحاق یک تبصره به بند« الف » ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ طرح اصلاح مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ اصلاح ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶۳ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ طرح استفساریه ماده( ۳۸ ) قانون تأمین اجتماعی

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ الحاق دو تبصره به ماده ( ۱۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ طرح حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه (اصلاح بند« ز» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور )

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ طرح الحاق یک بند به ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ طرح استفساریه بند"ش" تبصره ( ۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی

 ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ طرح اصلاح بند ه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ طرح بیمه پرداخت خسارت عوارض ناشی از درمان

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ماده ( ۱۵۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و « ب» استفساریه بند فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »)

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ طرح الحاق یک ماده به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۹۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ استفساریه بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ طرح استفساریه ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ طرح اصلاح مواد ( ۱) و ( ۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ طرح جامع آمار و تبادل دادهها در کشور

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ طرح کمک به مشارکت دستگاههای اجرایی با بخشهای غیردولتی در اجرای طرحهای عمرانی

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ استفساریه بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مالیات کالاهای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ طرح استفساریه بند (ز) تبصره ( ۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ طرح جامع داوری

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ اصلاح بند« ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ طرح حمایت از مدافعین حرم

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اصلاح بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ طرح اصلاح ماده( ۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ طرح اصلاح تبصره ( ۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ طرح اصلاح ماده ( ۱۰۵ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ طرح آبخیزداری و آبخوانداری

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ طرح اصلاح بند «ب»ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ طرح الحاق دو تبصره به قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ طرح افزایش نمایندگان مجلس

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ طرح ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام(مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ طرح ساماندهی و کارآمد سازی سیاست های محرومیت زدایی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ طرح نظام آماری ایران

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ طرح اصلاح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس (رسیدگی به طرح ها و لوایح ویژه)

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ طرح نظام قانونگذاری ، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ طرح اصلاح ماده ( ۴۶ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ طرح الحاق یک تبصره به بند "ه" ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۲/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ طرح تامین منابع مالی اجرای طرحهای جامع وتفصیلی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ طرح الحاق یک بند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۴۱ ) قانون کار

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ طرح اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس و تعیین ترکیب کمسیون قضائی و حقوقی مجلس

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ طرح استفساریه ماده ۲ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ طرح نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان (موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه)

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ طرح اصلاح ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت گذاری طرحهای اولویت دار آیین نامه

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

 ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی)

 ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ طرح اصلاح ماده ( ۱۶۶ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مورد روند رسیدگی به طرحها و لوایح بر مبنای اصل ۸۵)

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضد تحریمی

 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تشکیل استان خوزستان جنوبی

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ طرح استفاده از طرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ طرح الحاق یک تبصره به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ طرح اصلاح ماده ( ۱۲۴ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ استفساریه تبصره ( ۱)ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی کشور

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل « وزارت حمل و نقل » و « وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین »

 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تقویت سازمان اورژانس کشور

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ طرح جامع توسعه فناوریهای مکان محور (ژئوماتیک) در کشور

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ طرح اصلاح مواد ( ۱۹)،(۴۳ ) و ( ۴۴ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ استفساریه تعیین تکلیف ۴ سال وقفه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسرا

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ الحاق یک ماده به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (احتساب فاصله خدمتی کارآموزان دانشسراها)

 ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ طرح ساماندهی ماموریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش اب، فاضلاب و برق وزارت نیرو

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ طرح اصلاح بند« ب» ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ الحاق یک تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ طرح اصلاح ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اصلاح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ طرح اصلاح ماده ( ۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۲/۲/ ۱۳۸۸

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ طرح قلمرو استقلال شرکت های تجاری و حدود مسئولیت مدیران آنها

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ طرح اصلاح ماده ( ۱۹ ) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ طرح اصلاح ماده ۱۵۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ طرح اصلاح مواد ( ۱۸۰ )و ( ۱۸۲ )قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ طرح شفافیت آرای نمایندگان ( با رعایت ماده ( ۱۳۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس )

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اصلاح ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تشکیل استان کرمان جنوبی

 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ طرح اصلاح ماده ۱۴۸ قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ استفساریه درخصوص تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم

 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲

 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

 ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

 ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تشکیل وزارتخانه های « انرژی » و« آب و محیط زیست »

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ طرح اصلاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوری دفاعی

 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ استفساریه تبصره( ۱) ماده( ۱۰۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ طرح اصلاح جزء( ۶) بند(ب) تبصره( ۵) ماده( ۳۱ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ طرح تشویق و حمایت از خیّرین

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۳۰/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

 ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)

 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ طرح اصلاح بند《 ت》ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی ان

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ /۸/ ۱ بااصلاحات و الحاقات بعدی

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ استفساریه تبصره ۳ ماده ( ۶) قانون اصلاح معادن مصوب ۱۲/۹/۱۳۹۰

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ استفساریه تبصره ۳ ماده ( ۲۶ ) قانون نوسازی و عمران شهری

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتابهای رسمی آموزش و پرورش

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ طرح اصلاح بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۹۶/ ۲۵/۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ طرح حمایت از خیرین

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ طرح اصلاح بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اصلاح مواد( ۹) و ( ۱۵ ) قانون معادن

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ اصلاح قانون جرم سیاسی

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت کشور

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۱۳۷۹/۳/۳۱ اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵/۸/۱

 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ طرح اصلاح مواد ۲۸،۲۹،۳۱ و ۳۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه های نمایندگان

 ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ طرح اصلاح ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور

 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ تشکیل شورای عالی آب

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ اصلاح تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ اصلاح قانون بسیج سازندگی

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ طرح استفساریه عوارض تغییر کاربری کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ تأمین قیر برای پروژه های راهسازی استانی و روستایی

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ طرح اصلاح ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ طرح اصلاح ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ طرح دوفوریتی رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان،معلمان و مدارس

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی

 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ طرح اصلاح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی برمصوبات شوراهای عالی کشور

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ معافیت از مالیات فروشندگان شمش طلا به بانک مرکزی

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای ۸۴/ ۲۰ /۱۰ و اصلاحات بعدی آن (۲۳/۱/ ۸۸ ) فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حرم مطهرحضرت معصومه (س) (مصوب

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح دهیاریها

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ تشکیل وزارت امور روستا

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ رتبه بندی فرهنگیان

 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ طرح الحاق یک ماده به قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و(CNG)در کشور

 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ طرح حمایت از خیرین سلامت

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ طرح قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ طرح جهش تولید و تامین مسکن

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ طرح الحاق یک تبصره به ماده ٣٨ آیین نامه داخلی مجلس

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

 ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ جهش تولید دانش بنیان

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ طرح ساماندهی سهام عدالت