اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

بازدید نائب رئیس اول کمسیون جهش تولید و نماینده مردم شریف شیراز و زرقان درمجلس شورای اسلامی ازشرکت شیر پگاه فارس