اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

دولت لایحه عادلانه سازی حقوق و دستمزد شاغلین دولتی و غیر دولتی را به مجلس ارسال کند