اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز
نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید: عضویت در پیمانهای  شانگهای و بریکس کشور را معطل امضای برجام نمی کند.

نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید: عضویت در پیمانهای شانگهای و بریکس کشور را معطل امضای برجام نمی کند.

شهریور ۴, ۱۴۰۲

نماینده شیراز و زرقان: طرح تامین مالی تولید و زیرساختها تحولات خوبی را در اقتصاد کشور رقم خواهد زد

نماینده شیراز و زرقان: طرح تامین مالی تولید و زیرساختها تحولات خوبی را در اقتصاد کشور رقم خواهد زد

شهریور ۴, ۱۴۰۲

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

تیر ۲۴, ۱۴۰۲

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

تیر ۱۷, ۱۴۰۲

نامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس

نامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس

تیر ۳, ۱۴۰۲

📌نامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس جهت اعلام اسامی کلیه نمایندگان و وابستگان آن ها که خودرو شاسی بلند دریافت نکرده اند

حضور دکتر جعفر قادری در برنامه ستاره های شهر کنگره امیران، سرداران و پانزده هزار شهید استان فارس (یاران حمزه سید الشهدا)

حضور دکتر جعفر قادری در برنامه ستاره های شهر کنگره امیران، سرداران و پانزده هزار شهید استان فارس (یاران حمزه سید الشهدا)

تیر ۳, ۱۴۰۲