اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

آرشیو

نظام انتخاباتی تناسبی چه کمکی به آشتی جریانها با نظام می کند؟

نظام انتخاباتی تناسبی چه کمکی به آشتی جریانها با نظام می کند؟

تیر ۱۲, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۱️⃣۱️⃣ نظام انتخاباتی تناسبی چه کمکی به آشتی جریانها با نظام می کند؟ 🔶 در نظام انتخابات اکثریتی طرفداران برخی از جریانهای سیاسی در ادواری که در حوزه انتخابیه تهران در مجلس نماینده ای نداشته اند در خیابانها با نظام […]

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟

تیر ۱۲, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 🔟 نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟ 🔶 بالابودن درصد آرای افراد خاکستری باعث میشود تا پیش بینی نتیجه انتخابات کار مشکلی باشد. عدم امکان پیش بینی […]

آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟

آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟

تیر ۱۲, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۹️⃣ آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟ 🔷 این استدلال که حضور نمایندگان جناح‌های مختلف در یک دوره در کنار همدیگر در کلان شهری […]

چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟

چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟

تیر ۱۲, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۸️⃣ چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟ 🔷 در نظام انتخابات تناسبی دو مرحله ای شدن انتخابات خیلی موضوعیت ندارد چرا که فهرستها برای اینکه حدنصاب لازم را داشته باشند با هم ائتلاف […]

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟

تیر ۱۱, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۷️⃣ نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟ 🔷 مشکل پایین بودن درصد مشارکت، مشکل شهرستانهای کوچک و حوزه های تک نماینده ای نیست و این مشکل بیشتر در کلانشهرها و حوزه […]

چرا نصاب افراد منفرد و فهرستها برای رای آوردن متفاوت در نظر گرفته شده است؟

چرا نصاب افراد منفرد و فهرستها برای رای آوردن متفاوت در نظر گرفته شده است؟

تیر ۱۰, ۱۴۰۲

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۶️⃣ چرا نصاب افراد منفرد و فهرستها برای رای آوردن متفاوت در نظر گرفته شده است؟ 🔶 در دنیا در نظام تناسبی که به دو شکل فهرست باز و فهرست بسته اجرا میشود، امکان حضور افراد در کنار فهرستها وجود […]