اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

در هیچ کجای دنیا نظام اکثریتی چند نماینده ای نداریم.

✍️ خبرگزاری دانشجو/ جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در همایش ارزیابی نظامهای انتخاباتی گفت: در هیچ کجای دنیا نظام اکثریتی چند نماینده ای نداریم.

بخشی از اظهارات جعفر قادری به شرح زیر است:
* نظام انتخاباتی همه انتخاباتها در ایران، نظام اکثریتی است.
* نظام اکثریتی برای حوزه های تک نمایندگی مناسب است.
* اجرای نظام اکثریتی در حوزه های بالای یک نماینده بدترین شکل نظام انتخابات است.
* نظام تناسبی استانی- شهرستانی نتیجه بهتری در پی دارد.
* نظام تناسبی شهرستانی در دستتور کار مجلس است.
* نظام انتخاباتی مجلس ما، نظام صفر و یک است.
* در یک دوره از مجلس در حوزه های جند نماینده ای یا همه اصلاح طلب هستند یا همه اصولگرا.