اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

سخنرانی دکتر قادری در جمع نمازگزاران حسینیه امام جعفر صادق (ع) شیراز، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

سخنرانی دکتر قادری در جمع نمازگزاران حسینیه امام جعفر صادق (ع) شیراز، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱