اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

از پیگیری تا نتیجه

✍️با پیگیری مکرر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از ماده ۵۶ قانون الحاق ۱ جهت تامین مالی محور شیراز_ سیاخ دارنگون_ کوار به این پروژه اختصاص پیدا کرد.