اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

بازدید دکتر جعفر قادری

هم اکنون بازدید دکتر قادری از مرکز فرماندهی آتش نشانی شیراز

 بازدید دکتر قادری از مرکز فرماندهی آتش نشانی شیراز

نشست دکتر قادری با فرماندار زرقان و بخش دار رحمت آباد ، پیرامون مسایل و مشکلات شهرستان زرقان و بخش رحمت آباد

نشست دکتر قادری با فرماندار زرقان و بخش دار رحمت آباد ، پیرامون مسایل و مشکلات شهرستان زرقان و بخش رحمت آباد