اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

حضور دکتر جعفر قادری در برنامه ستاره های شهر کنگره امیران، سرداران و پانزده هزار شهید استان فارس (یاران حمزه سید الشهدا)