اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در نماز جمعه صدرا و ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه