اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

حضور دکتر قادری در افتتاح ۴۷ طرح محرومیت زدایی با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد ریال که توسط شهرداری شیراز امروز به بهره‌برداری می رسد