اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

درخواست تسریع در اجرای خط پروپیلن عسلویه – مرودشت

✍️پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت تسریع در اخذ مجوز شورای اقتصاد، تامین مالی و اجرای پروژه خط پروپیلن عسلویه – مرودشت از وزیر نفت و دستور مهندس اوجی جهت پیگیری و اقدام لازم

درخواست تسریع در اجرای خط پروپیلن عسلویه - مرودشت