اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

در جلسه ای با مدیر عامل بانک ملی در محل این بانک، قول قبلی ایشان برای پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل ماده ۵۶ برای تکمیل محورهای تنگ خیاره به لپویی و شیراز – سیاخ‌دارنگون، تملک کارخانه ITI، اختصاص ساختمان قدیمی بانک در طرح زندیه به موزه بانک، احداث مجتمع رفاهی بانک در شیراز و سایر موارد پیگیری شد.