اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

دکتر قادری در ویراستی نوشت : بدون نصب دوربین‌های کنترل سرعت، ثبت تخلفات و اتفاقات، با استفاده از روشهای سنتی، امکان کاهش خسارات و تلفات راهنمایی و رانندگی و عملیات تروریستی وجود ندارد. دولت باید حکم نصب این دوربین‌ها در شهرها و جاده‌ها را با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیر دولتی که دو سال متوالی در قانون بودجه تکرار می‌شود را جدی بگیرد.