اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

راهپیمایی اربعین یک مانور قدرت سیاسی – عبادی است