اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

نامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس

📌نامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس جهت اعلام اسامی کلیه نمایندگان و وابستگان آن ها که خودرو شاسی بلند دریافت نکرده اند