اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارشی کوتاه از جلسه با وزیر راه و شهرسازی

گرفتن پاراف برای
۱- تامین ۱۰۰۰ تن قیر جهت آسفالت راه های اصلی، فرعی و روستایی حوزه انتخابیه شیراز و زرقان؛
۲- تمدید زمان مجوز زمین کانون کاردان های ساختمان؛
۳- و تامین مالی بخشی از مسیرهای تنگ خیاره – لپویی، مرودشت – خرامه، شیراز – سیاخ دارنگون، گیاهزار – کوهمره سرخی، کیان آباد – گردنه باباحاجی