اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری از حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در نماز جمعه شهرک گلستان و گفت و گو با مردم

گزارش تصویری از حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در نماز جمعه شهرک گلستان و گفت و گو با مردم