اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری از حضور دکتر قادری نماینده شیراز و زرقان در بخش سیاخ دارنگون