اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری جلسه چهارم تریبون آزاد #من_معترضم با حضور دکتر قادری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی

جلسه چهارم تریبون آزاد #من_معترضم با حضور دکتر قادری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی

موضوع: اقتصاد و معیشت