اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری *حضور دکتر جعفر قادری در جلسه هم اندیشی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان فارس*

در این نشست دکتر قادری، مسائل بیان شده توسط موسسان آموزشی و پرورشی مراکز غیر دولتی را از طریق تماس تلفنی با وزرای مربوطه پیگیری کردند.