اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری حضور دکتر جعفر قادری در ورزشگاه پارس شیراز

گزارش تصویری از حضور دکتر جعفر قادری در ورزشگاه پارس شیراز و تشویق تیم فجر شهید سپاسی شیراز