اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان