اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری مراسم تشییع شهید مدافع امنیت، شهید رضا زارع مویدی