اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

گزارش تصویری *گزارش تصویری از حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در نمایشگاه صنعت ساختمان*

*جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ مجلس در پیامی نوشت* ✍ *برای توسعه #صنعت در #شیراز و اطراف آن، از چهار #شهرک-صنعتی در دست احداث و تکمیل (۱- متعلق به منطقه ویژه اقتصادی شیراز، ۲- سروستان دو، ۳- دارویی بیضاء و ۴- بندامیر زرقان) حمایت میکنیم.*