آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟

آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟
تیر ۱۲, ۱۴۰۲
39 بازدید

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۹️⃣ آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟ 🔷 این استدلال که حضور نمایندگان جناح‌های مختلف در یک دوره در کنار همدیگر در کلان شهری […]

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران

📌 ۹️⃣ آیا حضور نمایندگان جناح های مخالف در یک دوره در شهرهای بزرگ در کنار همدیگر منجر به درگیری بین آنها نمی شود؟

🔷 این استدلال که حضور نمایندگان جناح‌های مختلف در یک دوره در کنار همدیگر در کلان شهری مثل تهران منجر به تشدید درگیری‌ها و اتلاف وقت نمایندگان و کشاندن این درگیریها به مردم می شود استدلال درستی نیست.

🔶 دوره هایی که جناح های متضاد در کنار همدیگر در مجلس و یا شوراها حضور داشته اند از دوره های موفق مجلس و شوراها بوده است. برای اثبات این ادعا، چند دلیل وجود دارد:
اول اینکه از یک دستی مجلس و یا شوراها در تهران جلوگیری می کند و این باعث می شود تا جناحها از انجام کارهای خلاف شان نمایندگی و شورا اجتناب و به جناح رقیب بهانه ندهند.
دوم اینکه افراد عاقل جناح ها که پذیرشی فراتر از جناح دارند در صدر فهرست آن جناح قرار می گرند و لذا شانس افراد عاقل هر جناح برای رای آوردن بیشتر از افراد تند و جناحی است. افراد عاقل در هر جناحی باشند در کار با هم درگیر نمی شوند و منافع مردم را فدای منافع حزبی و جریانی نمی کنند. درگیری بیشتر مربوط به افراد افراطی جناح ها است. این افراد چه در یک فهرست یکدست باشند و چه در یک فهرست غیرهمگن، باهم درگیر می شوند.
سوم اینکه در هر دوره ای که نمایندگان جناح های متضاد در حوزه انتخابیه تهران در کنار هم حضور داشته باشند، در دوره بعد هیچ جناحی نمی تواند جناح مقابل را متهم به فساد و ویژه خواری کند، چرا که نمایندگان جناح خودش هم حضور داشته است.
چهارم اینکه در صورت حضور متنوع جناحها، رخوت و تنبلی در بین نمایندگان جناحها جای خود را به رقابت سالم، سختکوشی و سرعت عمل خواهد داد.
پنجم اینکه رقابت های درون جناحی که در نظام انتخابات اکثریتی بعد از حضور در مجلس خودش را نشان خواهد داد، در نظام تناسبی قبل از انتخابات بروز میکند و صحت و سقم ادعای وزن داری هر زیرجریان با رای مردم مشخص خواهد شد.

برچسب‌ها,