اخذ تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی تامین آب شرب و صنعت روستاهای شهرستان زرقان از سد درودزن

اخذ تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی تامین آب شرب و صنعت روستاهای شهرستان زرقان از سد درودزن
خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
34 بازدید

قادری نوشت: در تماس تلفنی با مدیرعامل یکی از بانکها و دو معاون وزیر نیرو، موافقت این بانک برای تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق به طرح انتقال آب شرب و صنعت روستاهای شهرستان زرقان از سد درودزن اخذ شد.

قادری نوشت: در تماس تلفنی با مدیرعامل یکی از بانکها و دو معاون وزیر نیرو، موافقت این بانک برای تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق به طرح انتقال آب شرب و صنعت روستاهای شهرستان زرقان از سد درودزن اخذ شد.