به دنبال ساماندهی دانشگاهها هستیم و انحلال و تضعیف هیچ دانشگاهی دنبال نمی شود.

به دنبال ساماندهی دانشگاهها هستیم و انحلال و تضعیف هیچ دانشگاهی دنبال نمی شود.
مرداد ۳۱, ۱۴۰۲
35 بازدید

📌 نماینده مردم شیراز و زرقان: به دنبال ساماندهی دانشگاهها هستیم و انحلال و تضعیف هیچ دانشگاهی دنبال نمی شود. ✍️در نشست مدیران دانشگاه پیام نور استان فارس با دکتر جعفر قادری و ابراهیم عزیزی نمایندگان مردم شیراز وزرقان در مجلس شورای اسلامی، مسائل و موضوعات مرتبط با دانشگاه پیام نور به بحث گذاشته شد. […]

📌 نماینده مردم شیراز و زرقان:
به دنبال ساماندهی دانشگاهها هستیم و انحلال و تضعیف هیچ دانشگاهی دنبال نمی شود.

✍️در نشست مدیران دانشگاه پیام نور استان فارس با دکتر جعفر قادری و ابراهیم عزیزی نمایندگان مردم شیراز وزرقان در مجلس شورای اسلامی، مسائل و موضوعات مرتبط با دانشگاه پیام نور به بحث گذاشته شد. مهمترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد نگرانی مدیران و مسئولین دانشگاه پیام نور از شایعه واگذاری ساختمان های دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان در مراکز استان ها و ساختمانهای این دانشگاه در شهرستان ها به دانشگاه فنی و حرفه ای بود.

🔸در این نشست دکتر قادری با بیان اینکه دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه کشور است و ادغام این دانشگاه با دانشگاه فنی و حرفه ای و یا دانشگاههای دیگر در دست اقدام نیست و ماموریتی که این دانشگاه دنبال میکند و شعاری که رسالت خود میداند یعنی آموزش عالی برای همه، در همه جا و در همه زمانها توسط هیچ دانشگاه دیگری قابل انجام نیست.

🔹 نایب رییس اول کمیسیون جهش تولید اشاره کرد که دانشگاه پیام نور یک شبه بدنیا نیامده که با یک طرح، بخواهد یک روزه از دنیا برود و یا محدود شود، بلکه آنچه در مجلس دنبال میشود ساماندهی دانشگاهها و تقسیم کار بین آنها است.

🔸 قادری ادامه داد: همانگونه که تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی واگذار شده، پیام نور هم باید محور دوره های مجازی و غیرحضوری باشد و سایر دانشگاهها در این حوزه ها ورودی نداشته باشند.

🔹 عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: همانگونه که قبلا وزارت آموزش و پرورش کلیه فضاها و امکانات فنی و حرفه ای را به وزارت علوم واگذار کرده است، مناسبت دارد که وزارت علوم هم بخشی از کمبود فضای وزارت آموزش و پرورش در شهرستانهایی که دانشگاه فرهنگیان مشکل دارد را از محل فضاهای اضافی و بلااستفاده خود به این وزارتخانه واگذار کند.

🔸جعفر قادری با تاکید بر کیفیت بالای آموزش در دانشگاه پیام نور گفت: باید این دانشگاه بتواند دانشجوهای خارجی را جذب و با برگزاری دوره های خود به زبانهای زنده دنیا نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور هم توسعه پیدا کند و ما به دنبال ساماندهی هستیم و تضعیف و انحلال دانشگاه پیام نور و یا هیچ دانشگاه دیگری در دستور کار نیست.

🔹 قادری اظهار کرد: برخی از ایده ها و دیدگاههایی که توسط برخی از نمایندگان مطرح میشود و ایجاد نگرانی کرده است در مرحله ابتدایی و به صورت خام مطرح شده و هنوز وارد دستور کار مجلس نشده است و احتیاج به بازنگری، چکش کاری و تغییر دارد. آنچه مشخص است این است که نمایندگان بدور از تعصب دستگاهی و وابستگی به تشکیلات خود، هر تصمیمی را که به نفع آموزش عالی کشور باشد را خواهند گرفت.

این نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان با اشاره به اینکه اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق و یا کمیسیونهای تخصصی قابل دفاع نباشد توسط صحن مجلس مهر تایید نخواهد گرفت و از این نظر جای نگرانی نیست.