تصویب برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

تصویب برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
37 بازدید

ببینیم.. انتخابات تناسبی چیست؟ جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و طراح طرح پاسخ می‌دهد.  

ببینیم.. انتخابات تناسبی چیست؟ جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و طراح طرح پاسخ می‌دهد.