حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در دانشگاه فرهنگیان شیراز

حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در دانشگاه فرهنگیان شیراز
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲
53 بازدید

  دکتر جعفر قادری در دانشگاه فرهنگیان حضور یافت و ضمن بازدید از خوابگاه و سلف دانشگاه و ارائه گزارشی از اقدامات مجلس برای قشر فرهنگیان، در جلسه پرسش و پاسخ آنان نیز شرکت کرد.

 

دکتر جعفر قادری در دانشگاه فرهنگیان حضور یافت و ضمن بازدید از خوابگاه و سلف دانشگاه و ارائه گزارشی از اقدامات مجلس برای قشر فرهنگیان، در جلسه پرسش و پاسخ آنان نیز شرکت کرد.