حل مشکل سکونت در بخشهای جنوبی و شرقی شهر شیراز

حل مشکل سکونت در بخشهای جنوبی و شرقی شهر شیراز
خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
33 بازدید

📌📌📌حل مشکل سکونت در بخشهای جنوبی و شرقی شهر شیراز 📝جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در یادداشتی نوشت: 🔸اگرچه تقاضا برای سکونت در بخشهای غربی شیراز بیشتر از بخشهای شرقی و جنوبی شیراز است ولی محلهای تولید فرصتهای شغلی خصوصا فرصتهای شغلی صنعتی در جنوب و شرق شیراز واقع شده است. برای اینکه […]

📌📌📌حل مشکل سکونت در بخشهای جنوبی و شرقی شهر شیراز

📝جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در یادداشتی نوشت:

🔸اگرچه تقاضا برای سکونت در بخشهای غربی شیراز بیشتر از بخشهای شرقی و جنوبی شیراز است ولی محلهای تولید فرصتهای شغلی خصوصا فرصتهای شغلی صنعتی در جنوب و شرق شیراز واقع شده است. برای اینکه بین محل های تولید فرصتهای شغلی صنعتی و محلهای سکونت افراد ارتباط مناسبی وجود داشته باشد و متقاضیان استفاده از این فرصتهای شغلی صنعتی برای تردد روزانه بین محل سکونت و محل اشتغال خود ناچار به انجام هزینه های اضافی و اتلاف وقت زیاد نشوند و حجم ترددهای روزانه بین محل سکونت و محل کار افزایش نیافته و به زیرساختهای حمل و نقل شهر شیراز فشار وارد نکند، باید سکونتگاههای جنوبی در شرق و جنوب شیراز ساماندهی و توسعه پیدا کند.

🔹در طول سالهای گذشته بدون توجه به ممنوعیت ساخت و ساز خارج از محدوده روستاهای کرونی، سلطان آباد، کیان آباد و شاپورجان به عنوان روستاهای واقع در حریم شهر شیراز، ساخت و سازهای داخل و خارج از محدوده این روستاها سرعت گرفته و بارها محدوده این روستاها اضافه شده ولی پاسخگوی نیاز اهالی نبوده است. اداره امور زیرساختی و اداری این مراکز جمعیتی در چارچوب اداری روستا امکانپذیر نبوده و دهیاری با ساختار محدود خود نمی تواند پاسخگوی انتظارات اهالی باشد.

🔸براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» و ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در صورتیکه جمعیت یک روستای واقع در حریم شهر از ۱۰ هزار نفر تجاوز کند، این روستا به عنوان یک منطقه متصل و یا منفصل از شهر به شهر ملحق خواهد شد. در این راستا روستای قصرقمشه در غرب شیراز با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر به عنوان یک محدوده منفصل، به شهر شیراز اضافه شده است.

🔹با توجه به اینکه چند مرکز ثقل ایجاد فرصتهای شغلی صنعتی یعنی شهرک بزرگ صنعتی شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی غیردولتی وابسته به منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نیز شهرکهای صنفی تولیدی و صنفی- توزیعی در جنوب و شرق شیراز واقع شده است و با استقرار تصفیه خانه ها در بخشهای جنوبی و شرقی شیراز، امکان تامین آب خاکستری برای واحدهای صنعتی در این مناطق و شهرکهای صنعتی و صنفی وجود دارد، جا دارد که سکونتگاههای کارگری در اطراف واحدهای ایجاد اشتغال ایجاد و یا توسعه یافته تا مشکل اتلاف وقت و افزایش هزینه تردد بین محل سکونت و محل کار مرتفع شود.

❌در این راستا اعضای شورای شهر شیراز و شهردار شیراز باید تعیین تکلیف نمایند. در صورتیکه شورای شهر به الحاق روستاهای کیان آباد، شاپورجان، کرونی و سلطان آباد به محدوده شهر شیراز به عنوان محدوده های متصل و یا منفصل رضایت داده و با سیر مراحل قانونی تبدیل این روستاها به محدوده شهر شیراز موافقت نمایند، این مسیر دنبال شده در غیر اینصورت نیاز هست که این روستاها به عنوان یک و یا دو مجموعه شهری مجزا از شهر شیراز در نظر گرفته شده و به عنوان شهر مستقل شناخته شده و برای آنها محدوده و حریم تعریف شود.

❌❌اگر بنا باشد که این چهار روستا به عنوان دو مجموعه در نظر گرفته شود بهتر است کیان آباد و شاپورجان به عنوان یک مجموعه و سلطان آباد و کرونی به عنوان مجموعه دیگر در نظر گرفته شوند.

🔹برای حل مشکل ارتباطی این روستاها به مراکز عمده ایجاد کننده شغل در شهرک و نواحی صنعتی، علاوه بر اجرای توافق شهرداری با وزارت راه مبنی بر ایجاد ۴ تقاطع غیر همسطح جدید بر روی کمربندی جنوبی فعلی به وسیله شهرداری و وزارت راه و تبدیل آن به عنوان یک محور درون شهری و اقدام سریع بر روی سیاخ دارنگون به عنوان کمربندی جدید، باید اقداماتی که برای تعریض و بهسازی مسیر میانرود به کیان آباد و کیان آباد به گردنه باباحاجی در جریان است سریعتر انجام شود.

🔸علاوه بر اینها بجای اینکه سکونتگاهها و شهرکهای جدید مسکونی صرفا در بخشهای غربی و شمالی شیراز برنامه ریزی و اجرایی شود باید قطب های مهم پذیرش جمعیت در بخشهای شرقی شیراز هم برنامه ریزی و تدارک دیده شوند. در این راستا تسریع در ایجاد شهرک مسکونی در جوار شهر داریون و شرق دریاچه مهارلو باید بصورت جدی پیگیری شود.

برچسب‌ها,