نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟
تیر ۱۱, ۱۴۰۲
35 بازدید

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۷️⃣ نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟ 🔷 مشکل پایین بودن درصد مشارکت، مشکل شهرستانهای کوچک و حوزه های تک نماینده ای نیست و این مشکل بیشتر در کلانشهرها و حوزه […]

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران

📌 ۷️⃣ نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به افزایش مشارکت در انتخابات در شهرستانهای بزرگ می کند؟

🔷 مشکل پایین بودن درصد مشارکت، مشکل شهرستانهای کوچک و حوزه های تک نماینده ای نیست و این مشکل بیشتر در کلانشهرها و حوزه های چند نماینده ای وجود دارد. در شهرستانهای کوچک به علت وجود رقابتهای محلی و منطقه ای، قومی و قبیله ای، مذهبی و سیاسی نرخ مشارکت بالا است. بعضا در این حوزه ها نه تنها مشارکت پایین نیست بلکه در برخی از حوزه ها بالای صد درصد است! از ویژگیهای نظام انتخابات اکثریتی در حوزه های چند نماینده ای، پایین بودن درصد مشارکت مردم در انتخابات است. اگرچه رد صلاحیتهای شورای نگهبان در کاهش میزان مشارکت تاثیرگذار است ولی همه دلایل پایین بودن مشارکت به این موضوع برنمی گردد. اگر نقش رد صلاحیتها در کاهش مشارکت درست باشد در انتخابات شوراهای شهر و روستاها در دوره هایی که از رد صلاحیت افراد در شوراها خبری نبوده است هم باید مشارکت بالای مردم در انتخابات را شاهد باشیم، در صورتیکه در این دوره ها هم بعضا درصد مشارکت پایین بوده است. بالا و یا پایین بودن درصد مشارکت بیشتر تحت تاثیر کارآمدی نمایندگان در دور گذشته، میزان امیدواری مردم به امکان تغییر و تحول و احتمال رای آوری گزینه های مدنظر خودشان و به عبارت دیگر تحت تاثیر نظام انتخاباتی است.
🔶 تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی باعث میشود تا حتی اگر رد صلاحیتها در درصد مشارکت تاثیرگذار باشد، این تاثیر بر کاهش مشارکت نسبت به گذشته و انتخابات اکثریتی، کاهش یابد. در نظام تناسبی، هم جریانی که احتمال بازنده بودن میدهد و هم جریانی که احتمال برنده بودن میدهد در انتخابات حضوری پرشور خواهند داشت. همه جریانها می دانند که اگر گزینه های شاخص آن جریان سیاسی تایید شوند، ممکن است آن جریان اکثریت کرسیها و اگر این افراد تایید صلاحیت نشوند حداقل کرسیها را خواهد داشت. بنابر این همه جریان های سیاسی در هر صورت از کل ظرفیت خود برای کشاندن مردم به پای صندوقها استفاده خواهند کرد.

🔷 در نظام انتخاباتی اکثریتی یک جریان سیاسی که برای انتخاب گزینه های خود شانس و اقبالی نمی بیند، انگیزه ای برای ترغیب طرفداران به مشارکت در انتخابات ندارد. برخلاف آن در نظام تناسبی چون همه جناحها و جریانها برای خود سهم و جایگاه قائلند از شرکت در انتخابات و ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات طفره نخواهند رفت. در این نظام انتخاباتی سهم هر جریان از کرسیها در یک دوره نسبت به دوره دیگر ممکن است کم و زیاد شود و اگر یک جریان در یک دوره، اکثریت کرسی ها را داشته است، ممکن است در دوره بعد به عنوان جریان اقلیت صاحب کرسی شود. در این نظام جریانها برای افزایش تعداد کرسیها سعی میکنند تا از همه ظرفیتهای خود برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای استفاده کنند.

🔶 در کشور ما که نمی خواهیم با اجباری کردن شرکت در انتخابات، درصد مشارکت را بالا ببریم و بنا داریم مشکل مشارکت مردم در کلانشهرها و حوزه های چند نماینده ای را حل کنیم و از طرف دیگر نمی توانیم این حوزه ها را به حوزه های تک نماینده تفکیک کنیم، برای افزایش درصد مشارکت راهی جز تغییر نظام انتخاباتی حوزه های چند نماینده ای از اکثریتی به تناسبی نداریم.

برچسب‌ها,