نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟

نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟
تیر ۱۲, ۱۴۰۲
38 بازدید

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 🔟 نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟ 🔶 بالابودن درصد آرای افراد خاکستری باعث میشود تا پیش بینی نتیجه انتخابات کار مشکلی باشد. عدم امکان پیش بینی […]

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران

📌 🔟 نظام انتخابات تناسبی چه کمکی به جلوگیری از تلون سیاسی مردم و نامزدها و کاهش آرای خاکستری می کند؟

🔶 بالابودن درصد آرای افراد خاکستری باعث میشود تا پیش بینی نتیجه انتخابات کار مشکلی باشد. عدم امکان پیش بینی نتیجه انتخابات، همه را سردرگم و منجر به رخوت و رکود در فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود. تلون سیاسی نه تنها برای مردم بلکه برای نمایندگان هم پدیده ای مذموم است.

🔷 در نظام انتخابات اکثریتی که یک نظام صفر و یک است و مردم هم ناچارند برای حل مشکلات خود با نمایندگان ارتباط داشته باشند، در ایام انتخابات با نامزدها صادقانه برخورد نمی کنند. نامزدهایی که به مردم مراجعه می کنند با جواب منفی هیچکس مواجه نمی شوند. استدلال مردم این است که چرا به نامزدها پاسخ منفی بدهیم. اگر پاسخ منفی دادیم و جناح آنها رای آورد در آن دوره در تهران هیچ نماینده ای برای مراجعه به ایشان نخواهیم داشت. این تلون سیاسی مردم و عدم تصمیم گیری انها تا روزهای قبل از انتخابات باعث میشود تا نتایج انتخابات در تهران تا روزهای نزدیک به انتخابات قابل پیش بینی نباشد. پیش بینی ناپذیری نتیجه انتخابات باعث میشود تا درصد زیادی از مردم در گروه خاکستری قرار گرفته و با نامزدها صادقانه برخورد نکنند.
عدم برخورد صادقانه مردم، همه نامزدها را امیدوار به باقی ماندن در صحنه انتخابات میکند و با حضور تعداد زیاد نامزد، آرا در تهران پراکنده می‌شود.

🔶 در نظام تناسبی مردم تلون سیاسی کمتری دارند و ضرورتی ندارد که با نامزدها برخورد صادقانه نداشته باشند. اگر به جریانی تمایل داشته باشند از همان ابتدا به ان جریان روی خوش نشان داده و به جریان مقابل جواب منفی میدهند. در این نظام انتخاباتی مردم خیالشان راحت است که همه جریانها و از جمله جریان مورد علاقه آنها در مجلس کرسی دارد و رقابت بر سر تعداد کرسیها است، لذا دلیلی برای تلون سیاسی خود و نداشتن صراحت لهجه نمی بینند.

🔷 در نظام انتخابات اکثریتی نمایندگان هم تلون سیاسی دارند. آنها اگرچه در یک فهرست بوده اند ولی چون منعی برای حضور در سایر فهرستها ندارند و فهرستهای دیگر هم از انها در انتخابات حمایت کرده اند، در طول دوره نمایندگی خودشان را مقید به همراهی با فهرست اصلی نمی بینند و در طول دوره هم تلون سیاسی بالایی دارند. برعکس ان در نظام تناسبی، نمایندگان در طول دوره نمایندگی تلون سیاسی ندارند و به فهرست خود کاملا پای بند و رای آنها هم در مجلس قابل پیش بینی است.

برچسب‌ها,