پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۱۰ کیلومتر از محور کیان آباد – شاپورجان – اسلاملو

پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۱۰ کیلومتر از محور کیان آباد – شاپورجان – اسلاملو
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
49 بازدید

📌پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۱۰ کیلومتر از محور کیان آباد – شاپورجان – اسلاملو از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری مناقصه به میزان ۵ کیلومتر

📌پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۱۰ کیلومتر از محور کیان آباد – شاپورجان – اسلاملو از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری مناقصه به میزان ۵ کیلومتر

پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۱۰ کیلومتر از محور کیان آباد - شاپورجان - اسلاملو

برچسب‌ها,