پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲۰ کیلومتر از محور شیراز – کوهمره

پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲۰ کیلومتر از محور شیراز – کوهمره
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
38 بازدید

✅پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲۰ کیلومتر از محور شیراز – کوهمره از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری مناقصه به میزان ۱۰ کیلومتر  

✅پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲۰ کیلومتر از محور شیراز – کوهمره از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری مناقصه به میزان ۱۰ کیلومتر

پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲۰ کیلومتر از محور شیراز - کوهمره

 

برچسب‌ها,