پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲ کیلومتر از محور گردخون

پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲ کیلومتر از محور گردخون
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
42 بازدید

🔰پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲ کیلومتر از محور گردخون از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری

🔰پیگیری جعفر قادری نماینده شیراز جهت برگزاری مناقصه تعریض، بهسازی و ارتقاء به راه اصلی ۲ کیلومتر از محور گردخون از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و اعلام موافقت مهندس امانی جهت برگزاری

برچسب‌ها,