چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟

چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟
تیر ۱۲, ۱۴۰۲
38 بازدید

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران 📌 ۸️⃣ چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟ 🔷 در نظام انتخابات تناسبی دو مرحله ای شدن انتخابات خیلی موضوعیت ندارد چرا که فهرستها برای اینکه حدنصاب لازم را داشته باشند با هم ائتلاف […]

✍️ پاسخهای دکتر قادری به ایرادهای وارده به نظام انتخابات تناسبی در حوزه تهران

📌 ۸️⃣ چگونه مشکل دو مرحله ای شدن انتخابات در نظام تناسبی حل می شود؟

🔷 در نظام انتخابات تناسبی دو مرحله ای شدن انتخابات خیلی موضوعیت ندارد چرا که فهرستها برای اینکه حدنصاب لازم را داشته باشند با هم ائتلاف نموده و امکان شکل گیری فهرستهای کم وزن خیلی ضعیف است. با این وجود چون برای فهرستها و افراد منفرد حدنصاب تعیین شده است، ممکن است در دور اول با رعایت حدنصابهای ذکر شده تمام و یا درصدی از کرسیهای تهران تعیین تکلیف نشود. در این صورت برای تعیین تکلیف کرسیهای باقیمانده براساس انچه در مدل پیش بینی شده است، فقط حداقل دو فهرستی که نیمی از حدنصاب لازم برای مرحله اول را بخود اختصاص داده باشند وارد مرحله دوم شده و کرسیهای باقیمانده در مرحله دوم براساس رقابت بین این فهرستها و بدون حضور نامزدهای منفرد توزیع میشود. اگر بازهم حداقل دو فهرست در مرحله اول این نصاب را نداشته باشند حدنصاب را از یک دوم به یک سوم کاهش میدهیم تا حداقل دو فهرست این حدنصاب را داشته باشند. اگر بازهم حداقل دو فهرست دارای حدنصاب وجود نداشت حدنصاب به یک چهارم کاهش میدهیم تا حداقل دو فهرست حدنصاب برای ورود به مرحله دوم را داشته باشند. اگر بازهم فهرستهای دارای حدنصاب نداشته باشیم حدنصاب را بازهم کاهش میدهیم تا حداقل دو فهرست برای رقابت در مرحله دوم وجود داشته باشد.

🔶 باتوجه به اینکه در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند مصوبه مجلس را تغییر دهد اگر مجمع به این فرمول دو مرحله ای شدن به علت حذف نامزدهای منفرد در مرحله دوم معترض باشد و یا درک این فرمول را برای مردم سخت بداند میتواند فرمول را بگونه ای اصلاح کند که بصورت ساده انتخابات مرحله دوم بصورت اکثریتی برگزار و تا دو برابر کرسیهای تعیین تکلیف نشده به ترتیب بیشترین رای، افراد منفرد و یا فهرستی به مرحله دوم راه یابند.

برچسب‌ها,