گزارش کمیسیون جهش تولید ملی

گزارش کمیسیون جهش تولید ملی
خرداد ۲۷, ۱۴۰۲
44 بازدید

گزارش کمیسیون جهش تولید ملی از شور دوم طرح تامین مالی تولید و زیرساختها. کلیات این طرح قبلا در صحن مجلس به تصویب رسیده. اگر پیشنهادی بر روی این طرح باشد با توجه به اینکه تا ۸ روز دیگر قابل بارگذاری است، از ارسال پیشنهادات ممنون خواهم شد .۹e991701-b523-4481-bd7d-eae260e3c758

گزارش کمیسیون جهش تولید ملی از شور دوم طرح تامین مالی تولید و زیرساختها. کلیات این طرح قبلا در صحن مجلس به تصویب رسیده. اگر پیشنهادی بر روی این طرح باشد با توجه به اینکه تا ۸ روز دیگر قابل بارگذاری است، از ارسال پیشنهادات ممنون خواهم شد

.۹e991701-b523-4481-bd7d-eae260e3c758

برچسب‌ها