📍 بیانیه حمایت جمعی از اقتصاددانان برجسته از برنامه‌های دکتر سعید جلیلی در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

📍 بیانیه حمایت جمعی از اقتصاددانان برجسته از برنامه‌های دکتر سعید جلیلی در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری
تیر ۱۴, ۱۴۰۳
13 بازدید

  📍 بیانیه حمایت جمعی از اقتصاددانان برجسته از برنامه‌های دکتر سعید جلیلی در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری 🇮🇷 ملت عزیز و بزرگ ایران🇮🇷 درود و رحمت الهی بر شما 🔶 می دانیم و می دانید که اقتصاد ایران طی سال های گذشته حال خوبی نداشته است. تلاش ها و زحمات زیادی برای […]

 

📍 بیانیه حمایت جمعی از اقتصاددانان برجسته از برنامه‌های دکتر سعید جلیلی در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

🇮🇷 ملت عزیز و بزرگ ایران🇮🇷 درود و رحمت الهی بر شما

🔶 می دانیم و می دانید که اقتصاد ایران طی سال های گذشته حال خوبی نداشته است. تلاش ها و زحمات زیادی برای بهبود این وضعیت کشیده شد اما به ثمر نرسید. تلاش های کمتر از سه سال دولت سیزدهم اگرچه قابل تقدیر است اما تا جبران ناکارامدی‌های دهه نود فاصله زیاد است. در این بین تبیین این شکست‌ها در اقتصاد ایران مهمتر از هر موضوع دیگری است چرا که این تبیین و تشخیص‌ها هستند که تجویزها را موجه ساخته‌اند و برنامه ها و الویت‌های دولتمردان را شکل می دهند.

🔶 عدم پرداختن به اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های کوته‌نگرانه طی سال‌های متمادی، نابسامانی امروز اقتصاد ایران را رقم زده است. امروزی که تمرکز امکانات و سرمایه ها در مرکز است و محرومیت‌های منطقه‌ای در اقصی نقاط کشور دیده می شود. اقتصادی که امکانات و رفاهیات آن برای بخش کوچک غیرمولد است و زحمات و رنج‌های آن بر گرده اکثریت محروم کشاورز و صنعت‌گر و کارگر خدوم کشور است. دولتی فربه و سنگین که بیش از اینکه در خدمت اقتصاد باشد، مشغول به رفاهیات خود بوده، رانت نفتی توزیع کرده و هزینه بودجه ای ان از تورم تحملی به اکثریت تامین می شود.

🔶 نگاه نادرست و عدم شناخت دنیای پیچیده بین‌الملل هم براین نابسامانی داخلی دامن زده است. دنیا را در امریکا خلاصه کردن و معطل نمودن کشور برای رضایت امریکایی، جفایی بوده که براین ملت مستعد و قوی شده است و چون زنجیری بر پای او، نهاد تولید را روز به روز نحیف تر ساخت. نگاهی که با شواهد متقن تاریخی در ایران و جهان در تعارض است و مایه فربه شدن مدیران واداده و ارتزاق لژیونرهای فکری در بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی این مرز و بوم شده است.

🔶 نتیجه این رویکرد در حکمرانی داخلی و فقدان شناخت به ظرفیت های عظیم آن و نگاه نادرست به عرصه بین الملل، ایران را در تنگایی بی سابقه در اقتصاد قرارداد که سالها نیاز است تا اقتصاد ایران را در مسیری رو به پیشرفت و عدالت قرار دهد. تنها هنر این مدعیان کاربلدی، اجرای سیاست های تعدیل قیمت خانم سوز بوده است. این سیاست ها را بخوانید افزایش سر سام اور قیمت ها بویژه حامل های انرژی و ارز (بنزین آزاد بیست و پنج هزار تومانی و ارز ازاد شصت هزار تومانی) و پیامد این سیاست‌ها به خاک سیاه نشستن عموم مردم و ساختن باستی هیلزها و کاخ‌های یک درصدی‌های هزار میلیاردی از جیب ملت بوده است.

🔶 جمع ما امضاکنندگان این نامه با درکی از پیچیدگی های اصلاحات اقتصادی زمان بر ، معتقد هستیم که جناب اقای #دکتر_جلیلی و تیم همراهشان بر این کلان راهبردها اشراف داشته و با الویت قراردادن اصلاحات داخلی زمینه را برای تعامل از موضع قدرت با دیگر اقتصادهای غربی- شرقی و اسیایی- افریقایی فراهم خواهند ساخت. اعتقاد داریم راه نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم بلند مدت از مسیر اصلاحات داخلی و ارتباط قوی با همه کشورهای دنیا می گذرد.

🔶 نیاز به تاکید نیست که پیگیری این کلان راهبرها و برنامه ریزی برای تحقق آن‌ها نیاز مبرم به سرمایه انسانی دانشمند، آشنا به علم روز دنیا، جوان پاکدست و پر تلاش دارد. با چهره‌های تکراری، خسته و مدیران کیسه دوخته، نمی توان در این مسیر گام برداشت که اگر آن مدیریت‌ها تکرار شود همین عقب‌ماندگی‌ها و تبعیض‌ها با شتابی بیش از گذشته تکرار خواهد شد. ما امضا‌کنندگان این پیام به شما ملت عزیز اطمینان می دهیم دکتر سعید جلیلی بواسطه ارتباط وثیق بیش از یک دهه با بدنه علمی و کارشناسی جوان پرتلاش می تواند در این مسیر جهش اقتصادی ایران را رقم زنند.

🇮🇷یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش پرشکوه 🇮🇷

🆔️ به ما بپیوندید@davat_jalily1403