🔰 دکتر جعفر قادری کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان (کد انتخاباتی ۷۱۴) و فعال ترین نماینده مجلس یازدهم

🔰 دکتر جعفر قادری کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان (کد انتخاباتی ۷۱۴) و فعال ترین نماینده مجلس یازدهم
اسفند ۴, ۱۴۰۲
116 بازدید

        🔰 دکتر جعفر قادری کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان (کد انتخاباتی ۷۱۴) و فعال ترین نماینده مجلس یازدهم

 

 

 

 

🔰 دکتر جعفر قادری کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان (کد انتخاباتی ۷۱۴) و فعال ترین نماینده مجلس یازدهم